Η αμπελοκαλλιέργεια στην περιφέρεια της Θράκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η αμπελοκαλλιέργεια στην περιφέρεια της Θράκης

Χασάν, Αλέβ

Στην παρούσα βιβλιογραφική έρευνα γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των χαρακτηριστικών της αμπέλου και της καλλιέργειας της γενικά στην Ελλάδα και ειδικά στην περιοχή της Θράκης. Παρουσιάζονται αρχικά ο τρόπος καλλιέργειας της αμπέλου και οι ανάγκες της, η κατάσταση του κλάδου της αμπελουργίας στην Ελλάδα με βάση δεδομένα των δεκατριών περιφερειών της, ως προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τον αριθμό των καλλιεργητών, τις ποικιλίες, τον τρόπο ταξινόμησής τους, καθώς και τα προβλήματα του κλάδου και εμφανής βελτίωση της κατάστασης. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των ίδιων δεδομένων για την περίπτωση της Θράκης και την ανάπτυξης των όποιων δυνατοτήτων υπάρχουν για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού στην περιοχή

Thesis
NonPeerReviewed

Αμπελουργία
Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.