Σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου

Κατσουράκης, Δημήτρης

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση ενός Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης της Ρόδου θέτοντας ως στόχο τη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού πλαισίου δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και στην κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσης που προσδιορίζει την ανάπτυξη και διαφοροποίηση του προϊόντος, στο μάρκετινγκ, στην επικοινωνιακή στρατηγική και προβολή καθώς και στις επενδύσεις σε τουριστικές εγκαταστάσεις. Αρχικά θα περιγράψουμε τον τουρισμό σαν έννοια παρουσιάζοντας την πορεία και την εξέλιξη του μέσα στον χρόνο. Στην συνέχεια θα εξετάσουμε πως εξελίχθηκε ο τουρισμός στα νησιά του Αιγαίου κάνοντας μια συνοπτική αναφορά στην παρούσα κατάσταση της νήσου Ρόδου. Ακολουθούν αναφορές σε δημογραφικά στοιχεία του νησιού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουμε να επισημάνουμε τα ισχυρά και αδύνατα σημεία, όπως επίσης και τις απειλές, ευκαιρίες του νησιού της Ρόδου, μέσω μιας ανάλυσης SWOT. Τέλος, μέσω δευτερεύουσας βιβλιογραφίας γίνεται παρουσίαση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης, μέσω του οποίου διαπιστώνεται ότι μια προτεινόμενη λύση θα ήταν η διαμόρφωση μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης η οποία θα μπορέσει να διατηρήσει την αξία της περιοχής, επιτυγχάνοντας τη διατήρηση της ευημερίας και της πολιτιστικής ταυτότητας των κατοίκων, τη διατήρηση της οικολογίας και τη διατήρηση της ελκυστικότητας για τους τουρίστες.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.