Η ανάπτυξη της ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LNG) και η προσφορά της στην ελληνική ευρωπαϊκή οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ανάπτυξη της ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LNG) και η προσφορά της στην ελληνική ευρωπαϊκή οικονομία

Μάρκελος, Ευάγγελος

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθεί η επίδραση της ελληνικής και ελληνόκτητης ναυτιλίας και ιδιαιτέρως του κλάδου της μεταφοράς LNG στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Παράλληλα εξετάζεται και η παρουσία των ελλήνων πλοιοκτητών στην συγκεκριμένη αγορά και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας και συνεισφοράς στην οικονομία.

Thesis
NonPeerReviewed

Θαλάσσιες μεταφορές
Φυσικό αέριο
Εμπορική ναυτιλία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.