Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα στο σύστημα υγείας. Συγκριτική ανάλυση της ιδιωτικής ασφάλισης με την κοινωνική ασφάλιση στην χώρα μας. Τρόποι αντιμετώπισης των ανασφάλιστων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα στο σύστημα υγείας. Συγκριτική ανάλυση της ιδιωτικής ασφάλισης με την κοινωνική ασφάλιση στην χώρα μας. Τρόποι αντιμετώπισης των ανασφάλιστων

Παπαδοπούλου, Παναγιώτα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, αποτελεί εργασία έρευνας και καταγραφής της ιδιωτικής και κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Περιγράφει αναλυτικά τη διαχρονικότητα και την πορεία της ασφάλισης και παρουσιάζει όπως καταγράφεται ιστορικά τις ανάγκες κάθε εποχής και πολιτισμού. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή της ασφάλισης ιδιωτικής και κοινωνικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μνεία στο ισχύον σύστημα υγείας και σύνταξης στην Ελλάδα, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να αποτυπωθούν οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και η επίδραση των γεγονότων σήμερα. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία εκμαιεύσαμε κατόπιν έρευνας για τη γνώμη του κόσμου, όσον αφορά τη συμβολή της ιδιωτικής και της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Κύριος σκοπός της εργασίας, είναι να διατυπωθούν οι παράμετροι της ασφάλισης του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα, ώστε να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης για την αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλιση
Οικονομική κρίση
Κοινωνική πρόνοια
Συντάξεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-12


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.