Η βιολογική γεωργία στην Ευρώπη και ο διεθνής ανταγωνισμός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η βιολογική γεωργία στην Ευρώπη και ο διεθνής ανταγωνισμός

Τόπη, Κωνσταντίνα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη και ο διεθνής ανταγωνισμός. Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων με στόχο τη βιώσιμη γεωργία, την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και τη χρήση διαδικασιών που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου, των φυτών ή των ζώων, καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων. Το βιολογικά προϊόντα παράγονται, επομένως, σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων όπως η αμειψισπορά, η απαγόρευση χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και πολύ αυστηρά όρια για τη χρήση χημικών συνθετικών φυτοφαρμάκων και συνθετικών λιπασμάτων, αντιβιοτικών κτηνοτροφίας, πρόσθετων στα τρόφιμα και βοηθητικών μέσων επεξεργασίας. Τα βιολογικά προϊόντα, τα οποία θεωρούνται προϊόντα ανώτερης ποιότητας, πωλούνται κατά κανόνα σε υψηλότερες τιμές από τα συμβατικά προϊόντα. Το γενικότερο ενδιαφέρον για τη βιολογική γεωργία αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Παρατηρείται στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα ποιότητας και άλλα που παράγονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Η τάση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κίνημα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, το οποίο εκτείνεται και στη γεωργική παραγωγή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή η μορφή γεωργίας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση πολύ σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα ιδιαίτερα οι ανεπτυγμένες χώρες και να απαντήσει στις απαιτήσεις του ευαίσθητου καταναλωτικού κοινού (Πολυράκης: 2003). Συμπερασματικά, πρόκυψε ότι στις χώρες όπου η βιολογική γεωργία διαθέτει νομοθεσία στήριξης των βιολογικών προϊόντων, υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη της αγοράς και των περιοχών που καλλιεργούνται βιολογικά. Επιπλέον με την στήριξη των πολιτικών αυτών εξασφαλίζεται η παροχή οικονομικών ενισχύσεων πολιτικές αλλά συμβάλλουν στην προώθηση του βιολογικού τρόπου παραγωγής, διεξάγοντας σεμινάρια για τους παραγωγούς, έρευνα, marketing των βιολογικών προϊόντων, δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών, πληροφόρηση των καταναλωτών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα στις χώρες της Ευρώπης, όπου παρέχεται ένα ευρύ φάσμα μέτρων στήριξης, όπως άμεσες πληρωμές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα και μάρκετινγκ. Τέτοιες πρακτικές εφαρμόζονται διεξοδικά σε πολλές χώρες της Ευρώπης όπως στη Δανία, την Σουηδία και την Γερμανία. Σε χώρες όπου η βιολογική γεωργία δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στην εθνική γεωργική πολιτική, οι αγρότες λαμβάνουν μικρότερη στήριξη μέσω της παροχής συμβουλών και έρευνας, με αποτέλεσμα την έλλειψη σταθερής παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα
Βιολογικά προϊόντα
Βιολογική κτηνοτροφία
Βιολογική γεωργία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.