Επαγγελματική ικανοποίηση εργαζομένων σε οργανισμό Α' Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επαγγελματική ικανοποίηση εργαζομένων σε οργανισμό Α' Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σπύρου, Χριστίνα

Η ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας ενός οργανισμού. Αποτελεί μια έννοια που εξαρτάται από παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τη διοίκηση του οργανισμού. Η μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και των οργανισμών στις ημέρες μας. Ο κυριότερος λόγος είναι η κατανόηση της σημασίας των ανθρωπίνων πόρων για την επιχείρηση και κατ’ επέκταση η ανάγκη για τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση αυτών. Η εργασιακή ικανοποίηση συνδέεται με την απόδοση του εργαζόμενου η οποία έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τον οργανισμό Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η ικανοποίηση δημοτικών υπαλλήλων από τον τρόπο διοίκησης των ανωτέρων του, από τις συνθήκες εργασίας και το κλίμα συνεργασίας με τους συναδέλφους του, από τις αποδοχές, το ωράριο, την αναγνώριση από την εργασία, από την ευθύνη του αντικειμένου εργασίας, την ποικιλία που αυτό ενέχει και τον όγκο του, και τέλος από τη δυνατότητα προαγωγής. Οι παράμετροι αυτοί της ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους υπολογίστηκαν προκειμένου να διεξάγουμε ένα συμπέρασμα για τον βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης στον υπό εξέταση Δήμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Εργασία και εργαζόμενοι
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.