Ασθένειες και εχθροί στην καλλιέργεια του καπνού

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Ασθένειες και εχθροί στην καλλιέργεια του καπνού

Μαρινίδου, Μαρία

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται και αναφέρονται τα συμπτώματα που παρουσιάζονται στις ασθένειες του φυτού , το παθογόνο που τις προκαλεί, ο βιολογικός τους κύκλος και κατά συνέπεια η εξέλιξη της ασθένειας. Έχοντας πλήρη εικόνα για τον τρόπο της προσβολής προτείνονται τα συστηματικά μέτρα αντιμετώπισης που πρέπει να εφαρμόσει ο παραγωγός είτε στο σπορείο είτε στον αγρό. Εφαρμόζονται μέτρα φυσικά, χημικά και μηχανικά που έχουν ως στόχο την ολοκληρωτική αντιμετώπιση των προσβολών του καλλιεργούμενου καπνού.

Thesis
NonPeerReviewed

Καπνός - Επεξεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.