Η δομή της οικονομίας της γούνας στη Δυτική Μακεδονία. Μια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στην Καστοριά και Σιάτιστα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η δομή της οικονομίας της γούνας στη Δυτική Μακεδονία. Μια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στην Καστοριά και Σιάτιστα

Χρηστίδης, Παναγιώτης Χ.

Ο κλάδος της γούνας αποτελεί για την Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα για τις περιοχές Καστοριάς και Σιάτιστας την ατμομηχανή της τοπικής οικονομίας. Σήμερα είναι το μοναδικό κέντρο παραγωγής και επεξεργασίας γουναρικών σε όλο το Δυτικό Κόσμο και φυσικά στην Ε.Ε. Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την καταγραφή δεδομένων για την δομή της οικονομίας της γούνας στη Δυτική Μακεδονία. (Καστοριά και Σιάτιστα). Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να αποτυπώσουμε με ένα σύντομο τρόπο την υπάρχουσα κατάσταση της δομής της οικονομίας της ελληνικής γουνοποιίας καθώς επίσης να παραθέσουμε προτάσεις με βάση τις προοπτικές που υπάρχουν ώστε ο κλάδος να αναπτύσσετε και να μακροημερεύει. Στο πλαίσιο ανάλυσης της δομής της οικονομίας της ελληνικής γουνοποιίας θα κρίνω σκόπιμο να ξεκινήσει η ανάλυση από τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά το διεθνές οικονομικό περιβάλλον στη διεθνή αγορά γούνας, αφού αρχικά γίνει μια σύντομη αναφορά στην διαχρονική εξέλιξη και στην τέχνη της γούνας. Στη συνέχεια θα παραθέσω μέσα από πίνακες ορισμένα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν να αποτυπωθεί η κατάσταση της οικονομίας της γούνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνή επίπεδο. Οι πρώτες ύλες στον συγκεκριμένο κλάδο αποτελούν σημείο αναφοράς καθώς το κόστους παραγωγής καθορίζεται κατά κύριο λόγο από την τιμή των γουνοδερμάτων. Καταγράφουμε εκτενώς τη δυναμικότητα της Ελληνικής αγοράς στον τομέα της παραγωγής και της επεξεργασίας γουνοδερμάτων καθώς επίσης προτείνουμε τεκμηριωμένες και πλήρως εφαρμόσιμες προτάσεις για την επέκταση του κλάδου προς την κατεύθυνση αυτή. Το ανθρώπινο δυναμικό για τον κλάδο της γούνας αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε σε σχέση με άλλες χώρες επεξεργασίας γούνας. Αυτό κατά τη γνώμη μου σημαίνει πως η ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να επιτευχθεί με παράλληλη αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Εν συνεχεία θα κάνουμε μια καταγραφή των εκθετηρίων γούνας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και τη δυνατότητα προώθησης των γουναρικών δια μέσου συγκεκριμένης στρατηγικής Μάρκετινγκ . Τέλος θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης της Ρωσικής οικονομίας στον κλάδο της γούνας και πως μπορούν να ξεπεραστούν ώστε ο κλάδος να έχει παρόν αλλά και μέλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Γούνα
Γουνοποιία
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.