Η σημασία της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, η παρουσία στην παγκόσμια αγορά, οι πρόσφατες αλλαγές και η σημερινή κατάσταση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η σημασία της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, η παρουσία στην παγκόσμια αγορά, οι πρόσφατες αλλαγές και η σημερινή κατάσταση

Τσενεκίδου, Κυριακή

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η κατανόηση της σημαντικότητας που έχει η καλλιέργεια βαμβακιού στην Ελλάδα. Για την καλύτερη κατανόηση παρουσιάζονται και αναλύονται οι πρόσφατες αλλαγές και η σημερινή κατάσταση στην παγκόσμια αγορά της βαμβακοκαλλιέργειας.Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του βαμβακιού και γενικότερα των βοτάνων, οι χρήσεις τους, οι οικολογικές προϋποθέσεις μιας καλλιέργειας και τα είδη τα οποία καλλιεργούνται. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύεται η εξέλιξη της βαμβακοκαλλιέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα. Η κοινή αγροτική πολιτική (Κ.Α.Π.) η οποία ακολουθείται από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις τις στην καλλιέργεια βαμβακιού. Ειδικότερη έμφαση δίνεται στις εκτάσεις βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και το πόσο, τελικά, σημαντική είναι για τη χώρα και τον κόσμο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται η λειτουργία της Κ.Α.Π. καθώς φέρει την ευθύνη για όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρξουν σε μια καλλιέργεια. Καθώς, και ο τρόπος αντιμετώπισής των προβλημάτων ώστε να υφίσταται μια αξιόλογη και βιώσιμη καλλιέργεια. Στο έκτο κεφάλαιο αναγράφονται τα στοιχεία τα οποία αποκομίσθηκαν, για την παραγωγή βαμβακιού, από την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εκκοκκιστηρίου Κλωναρίδης Χρήστος Α.Ε.Β.Ε. Τέλος, δίνονται τα συμπεράσματα της μελέτης για την σημασία της βαμβακοκαλλιέργειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαμβάκι - Εμπόριο και παραγωγή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.