Σχεδιασμός κι ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής δυναμικού ιστοχώρου με εργαλεία Content Management Systems (CMS) για τη φοιτητική ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Καστοριάς)

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Σχεδιασμός κι ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής δυναμικού ιστοχώρου με εργαλεία Content Management Systems (CMS) για τη φοιτητική ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Καστοριάς)

Βέννος, Αλέξανδρος

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής δυναμικού ιστοχώρου με εργαλεία Content Management Systems (CMS – Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου) για τη φοιτητική ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Καστοριάς) με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύσσουν διάλογο, να αναρτούν – ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες, σημειώσεις και να αποτελέσει εργαλείο συμμετοχής αλλά και παροχής βοήθειας μεταξύ των φοιτητών. Η υλοποίηση έγινε με την χρήση της πλατφόρμας Drupal που αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, ώστε να είναι εύκολο στην συνέχεια, οι φοιτητές να το εξελίξουν, συντηρήσουν και να το παραμετροποιήσουν όπως νομίζουν καλύτερα, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τους. Αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την περάτωση αυτού του σκοπού. Κατόπιν πραγματοποιείται μία αναφορά στις διαθέσιμες τεχνολογίες και κατ’ επέκταση στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση και την υλοποίηση της εφαρμογής. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και ελέγχου κατά την ανάπτυξη της προαναφερθείσας εφαρμογής.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Πληροφορική - Τεχνολογία
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)
Εκπαίδευση
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)