Σχεδιασμός κι ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής δυναμικού ιστοχώρου με εργαλεία Content Management Systems (CMS) για τη φοιτητική ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Καστοριάς)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σχεδιασμός κι ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής δυναμικού ιστοχώρου με εργαλεία Content Management Systems (CMS) για τη φοιτητική ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Καστοριάς)

Βέννος, Αλέξανδρος

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής δυναμικού ιστοχώρου με εργαλεία Content Management Systems (CMS – Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου) για τη φοιτητική ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Καστοριάς) με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύσσουν διάλογο, να αναρτούν – ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες, σημειώσεις και να αποτελέσει εργαλείο συμμετοχής αλλά και παροχής βοήθειας μεταξύ των φοιτητών. Η υλοποίηση έγινε με την χρήση της πλατφόρμας Drupal που αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, ώστε να είναι εύκολο στην συνέχεια, οι φοιτητές να το εξελίξουν, συντηρήσουν και να το παραμετροποιήσουν όπως νομίζουν καλύτερα, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τους. Αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την περάτωση αυτού του σκοπού. Κατόπιν πραγματοποιείται μία αναφορά στις διαθέσιμες τεχνολογίες και κατ’ επέκταση στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση και την υλοποίηση της εφαρμογής. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και ελέγχου κατά την ανάπτυξη της προαναφερθείσας εφαρμογής.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Πληροφορική - Τεχνολογία
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)
Εκπαίδευση
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.