Σύστημα διαχείρισης περιπτέρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σύστημα διαχείρισης περιπτέρου

Γναφάκης, Μιχαήλ
Γεροκώστας, Δημήτριος

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία μιας web εφαρμογής με την οποία ο διαχειριστής προσθέτει, ελέγχει και τροποποιεί προϊόντα και έχει τη δυνατότητα ελέγχου του αποθέματος και των παραγγελιών. Η εφαρμογή επίσης υποστηρίζει και online καταστήματα όπου οι χρήστες μπορούν να παραγγείλουν τα προϊόντα του περιπτέρου. Όλα γίνονται μέσω του περιηγητή του χρήστη. Επίσης η εφαρμογή υποστηρίζει ανάγνωση barcode μαζί με τη δυνατότητα εισαγωγής στο πεδίο στοιχείων. Η υλοποίηση της εφαρμογής έγινε με τη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου ώστε ο χρήστης να μην έχει ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον εφαρμογών για την προβολή και διαχείρισή της. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε συνδυάζοντας τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα ( open source ) οι οποίες αποτελούν άλλο ένα παράδειγμα για τις δυνατότητες και τη χρησιμότητα των open source εφαρμογών. Η υλοποίηση βασίστηκε στη χρήση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε συνδυασμό με το σχετικό μοντέλο βάσης δεδομένων. Η εφαρμογή θα αναπτυχτεί με τη χρήση της γλώσσας PHP ως γλώσσα προγραμματισμού αλλά με συμμετοχή HTML και JavaScript και της MYSQL ως βάση δεδομένων. Ο web server που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ο Apache Server και για λειτουργικό σύστημα επιλέχθηκαν τα Windows.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Βάσεις δεδομένων
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Πληροφορική - Τεχνολογία
Διαδικτυακός προγραμματισμός
Λογισμικό υπολογιστών
Διαδίκτυο (Internet)
Open source

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.