Ανάπτυξη σεναρίων προσομοίωσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPNs), τεχνολογιών L2TP, MPLS, IPSec, SSL με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης δικτύων Packet Tracer

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάπτυξη σεναρίων προσομοίωσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPNs), τεχνολογιών L2TP, MPLS, IPSec, SSL με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης δικτύων Packet Tracer

Μπακατάρης, Ανδρέας
Κουλούρης, Φώτης

Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση σεναρίων προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων (VPNs). Για τις υλοποιήσεις των σεναρίων χρησιμοποιήθηκαν κυρίως εφαρμογές της εταιρίας Cisco όπως τα Packet Tracer και Secure Device Manager. Αρχικά γίνεται παρουσίαση των VPN τεχνολογιών, πρωτοκόλλων και συσκευών, , κατηγοριοποίηση των VPN και ανάλυση των βασικών αρχών λειτουργίας, καθώς και τους μηχανισμούς τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά σενάρια υλοποίησης για την προσομοίωση Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων με βάση GRE Tunnel, MPLS, IPSec (Site-to-Site and Remote Access) καθώς και SSL.

Thesis
NonPeerReviewed

Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.