Μελέτη της απόδοσης των συστημάτων ανίχνευσης εισβολών και τεχνικών αποτροπής εισβολών σε ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLANs)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη της απόδοσης των συστημάτων ανίχνευσης εισβολών και τεχνικών αποτροπής εισβολών σε ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLANs)

Κακούλη, Τατιανή

Είναι γενικά γνωστό πως τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (Wireless Local Area Networks – WLANs), λόγω της φύσης του μέσου, καλούνται να αντιμετωπίσουν περισσότερες απειλές σε σχέση με τα αντίστοιχα ενσύρματα τοπικά δίκτυα. Έτσι, γίνεται σαφές ότι η ανάλυση των ευπαθειών αλλά και των πιθανών απειλών που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον πρέπει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για κάθε διαχειριστή συστήματος ασύρματου τοπικού δικτύου. Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη μελέτη της απόδοσης των συστημάτων ανίχνευσης εισβολών και τεχνικών αποτροπής εισβολών σε ασύρματα τοπικά δίκτυα. Στο πρακτικό μέρος της εργασίας υλοποιούνται ενδεικτικά σενάρια ελέγχου ευπαθειών των WLANs καθώς και επιθέσεων με στόχο τη διείσδυση σε WLANs με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων (υλικό και λογισμικό).

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματα τοπικά δίκτυα - Ασφάλεια
Wireless LANs

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.