Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κύριας κατοικίας στον Άγιο Στέφανο Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κύριας κατοικίας στον Άγιο Στέφανο Αττικής

Αγγελάκας, Ευάγγελος

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η κατασκευή και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μιας κατοικίας στον Άγιο Στέφανο, Αττικής. Η εργασία είναι χωρισμένη σε εννιά κεφάλαια και στο σύνολο τους δείχνουν μια σαφή εικόνα για την μελέτη και υλοποίηση της κατασκευής. Αρχικά περιγράφονται έννοιες για την αρχιτεκτονική τοπίου, την ιστορική αναδρομή, τις κατηγορίες πρασίνου, οι ρυθμοί- ύφος των κήπων, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις. Γίνεται αναφορά για τη σωστή σύνταξη της μελέτης ενός κήπου, τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τις οικονομικές δυνατότητες και επιθυμίες. Αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής των φυτών και υλικών μέσα στο κήπο. Γίνεται ανάλυση του υπό διαμόρφωση χώρου, η μηχανική σύσταση και ανάλυση του εδάφους, η μορφολογία της υπό διαμόρφωσης περιοχής και η ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού άρδευσης. Αναδεικνύονται οι αρχές για το σωστό σχεδιασμό ενός κήπου, τα σχεδιαστικά βήματα της μελέτης, καθώς και τα προτεινόμενα φυτά. Αναλύεται το σύστημα άρδευσης και η σημασία του νερού για τα φυτά. Ο ρόλος του φωτισμού ενός κήπου και η ανάδειξη των φυτών. Παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη και τέλος περιγράφονται τα σχέδια φύτευσης- άρδευσης- ηλεκτροφωτισμού καθώς και το τελικό σχέδιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατοικίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.