Η βαμβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, προβλήματα και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η βαμβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, προβλήματα και προοπτικές

Κοντόγιαννος, Κωνσταντίνος

Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται στην καταγωγή και καλλιέργεια του βαμβακιού από τη σπορά μέχρι και τη συγκομιδή του καθώς επίσης και τις προοπτικές της βαμβακοκαλλιέργειας για την Ελλάδα, σε συνάρτηση με τα προβλήματα που παρουσιάζει η καλλιέργεια σήμερα. Γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά του βαμβακιού αφ΄ ενός στα βοτανικά χαρακτηριστικά (π.χ. καρπός και άνθη) και αφ΄ ετέρου τα τεχνολογικά (ποιότητα ινών του). Παρουσιάζονται οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Στερεά Ελλάδα, οι απαιτήσεις που έχουν αλλά και ο βιολογικός τους κύκλος. Επίσης αναφέρονται οι καλλιεργητικές φροντίδες πριν και μετά τη σπορά, η αντιμετώπιση των ζιζανίων, η απαραίτητη άρδευση, αλλά και τα έντομα και οι ασθένειες, οι οποίες ζημιώνουν τη βαμβακοκαλλιέργεια. Και τέλος παρουσιάζονται οι προοπτικές της βαμβακοκαλλιέργειας και οι τρόποι με τους οποίους ο βαμβακοπαραγωγός μπορεί να αυξήσει το εισόδημά του.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαμβάκι - Εμπόριο και παραγωγή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.