Ποιότητα υπηρεσίας σε LTE δίκτυα χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή Ns3

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ποιότητα υπηρεσίας σε LTE δίκτυα χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή Ns3

Ζαχαρία, Σοφία

Τα τελευταία χρόνια είναι προφανές πως όλοι οι άνθρωποι είτε έχουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην τεχνολογία είτε όχι έχουν αποκτήσει επαφή με κινητά τελευταίας τεχνολογίας. Ζούμε σε μία εποχή όπου η τεχνολογία τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Οι απαιτήσεις των χρηστών για υψηλότερες ταχύτητες αυξάνονται, όπως και η ανάγκη για εξυπηρέτηση πολλών χρηστών ταυτόχρονα για διαφορετικές υπηρεσίες (π.χ. βίντεο-κλήση, gaming) διατηρώντας την απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσίας. Οι ανάγκες αυτές ουσιαστικά έφεραν και την προτυποποίηση του LTE (Long Term Evolution) από την 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Οι χρήστες, συνηθισμένοι από τις ενσύρματες επικοινωνίες, απαιτούν και οι ταχύτητες των ασυρμάτων δικτύων να πλησιάσουν τις ταχύτητες των ενσύρματων που τόσα χρόνια ήταν συνηθισμένοι να χρησιμοποιούν. Η τεχνολογία LTE προσφέρει κλιμακωτό εύρος ζώνης (από 1.25 έως 20 MHz) με ρυθμούς μετάδοσης στα 300 Mbps για την κατερχόμενη ζεύξη και στα 75 Mbps για την ανερχόμενη. Αυτές οι πτυχές συνοδευόμενες από την τεχνολογία πρόσβασης που χρησιμοποιείται, η οποία είναι η OFDM (Orthogonal frequency division multiplexing), βελτιώνουν τη ρυθμαπόδοση του χρήστη και τη χωρητικότητα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις με βελτιωμένες συνθήκες κατά την κινητικότητα του χρήστη. Το βασικό αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής είναι τα δίκτυα LTE και οι διάφορες κλάσεις της παροχής της Ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service-QoS) που προσφέρουν καθώς και οι παράμετροι που αυτές παίρνουν για συγκεκριμένες υπηρεσίες (φωνή, video, gaming κ.τ.λ). Η μελέτη έγινε χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή NS-3.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Πληροφορική - Τεχνολογία
Κινητά συστήματα επικοινωνίας
Συστήματα ασύρματων επικοινωνιών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.