Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου με χρήση Adobe Flash CS5, Adobe InDesign CS5 και Adobe Photoshop CS5

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου με χρήση Adobe Flash CS5, Adobe InDesign CS5 και Adobe Photoshop CS5

Αγγελίνας, Γεώργιος

Τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος στρέφεται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο για την απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών, με αποτέλεσμα τα παραδοσιακά βιβλία να χάνουν συνεχώς οπαδούς και λάτρεις της παραδοσιακής μόρφωσης. Το πιο ευαίσθητο ίσως κομμάτι της εξέλιξης μιας κοινωνίας είναι η εκπαίδευση και ο τρόπος που αυτή παρέχεται στους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό η εκπαιδευτική διαδικασία να προσαρμόζεται στις κατά περιόδους συνθήκες και να ενσωματώνει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία. Πλέον οι μαθητές είναι επικοινωνιακοί, περίεργοι, δημιουργικοί και ικανοί να μαθαίνουν πολλά πράγματα και το αποδεικνύουν αυτό καθημερινά. Επίσης είναι αυτοί που πρώτοι αφομοιώνουν τις εξελίξεις και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να τους προσφέρεται η εκπαίδευση με τέτοιο τρόπο που θα τους κινεί το ενδιαφέρον. Δεν πρέπει να παραβλέπονται επίσης τα πλεονεκτήματα και οι ευκολίες που παρέχονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε οποιονδήποτε τομέα. Για αυτό τον λόγο λοιπόν, η εφαρμογή που θα αναλυθεί στην συγκεκριμένη εργασία, έχει ως σκοπό την διευκόλυνση των φοιτητών στην εκμάθηση τεσσάρων - πολύ βασικών – γλωσσών προγραμματισμού(C++, JAVA, HTML και CSS), αλλά και την συγκροτημένη κατοχή όλων αυτών των πληροφοριών που θα καταλαμβάνουν κάποια Mbytes στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους, που θα βρίσκουν άμεσα και όχι ψάχνοντας σε μία τεράστια στοίβα από σημειώσεις σε κάποιο συρτάρι ή ανοίγοντας κάποιο ογκώδες βιβλίο πού θα τους αγχώσει μόνο με την όψη του.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Πληροφορική - Τεχνολογία
Διαδίκτυο στην εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.