Περιγραφή και σύγκριση των γλωσσών προγραμματισμού C και Fortran 77. Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Περιγραφή και σύγκριση των γλωσσών προγραμματισμού C και Fortran 77. Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

Λούφη, Ίνα-Κωνσταντίνα

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι η πιο επαναστατική εφεύρεση του 20ου αιώνα. Οι νέες τεχνολογίες επιλύουν σημαντικά προβλημάτων της κοινωνίας και δημιουργούν πολυάριθμα νέα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας. Η χρήση των υπολογιστών είναι καθημερινή σε πολλούς τομείς της σύγχρονης ζωής, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι υπολογιστές όμως δε δρουν αυτόνομα, λειτουργούν κατόπιν εντολών που τους δίνει ο άνθρωπος δηλαδή πρέπει να προγραμματίζονται. Υπάρχουν διάφορα είδη προγραμματισμού στα οποία ανήκουν πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Σε αυτή την εργασία αναφερόμαστε στο δομημένο προγραμματισμό και ειδικότερα σε 2 γλώσσες αυτής της κατηγορίας, τη C και Fortran 77 που είναι πολύ διαδεδομένες στον προγραμματισμό. Αναφερόμαστε στα γενικά χαρακτηριστικά τους, στις χρήσεις τους και συγκρίνουμε τις δυνατότητές τους

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.