Ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ενέργειας και αιολική ενέργεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ενέργειας και αιολική ενέργεια

Μπούρα, Ελισάβετ Χ.

Βάσει των διεθνών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί για την προστασία του περιβάλλοντος και των στόχων που έχουν τεθεί, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχει καταστεί αναγκαία η ανάληψη πολιτικών για την εκτεταμένη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων, καθώς και σε δημιουργία επενδύσεων και νέων θέσεων εργασίας. Η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας, με την δημιουργία εγκαταστάσεων όπως τα αιολικά πάρκα ή οι οικιακές ανεμογεννήτριες μπορεί να συμβάλλει τόσο στην επίτευξη των στόχων, όσο και στην αποκόμιση οικονομικού οφέλους για τον καταναλωτή. Η απόσβεση της εγκατάστασης μιας οικιακής ανεμογεννήτριας (Whisper-500) απαιτεί 7 χρόνια και το ετήσιο όφελος του καταναλωτή μετά το χρονικό διάστημα αυτό, υπολογίζεται στα 1462 ευρώ.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Ενεργειακή πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.