Βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών

Καββαδίας, Σπυρίδων

Τα τελευταία χρόνια, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει ολοένα και περισσότερα διατροφικά προβλήματα που οφείλονται στην αλόγιστη χρήση των χημικών φυτοφαρμάκων στην γεωργική παραγωγή, και κάθε μέρα που περνάει αυτά γίνονται εντονότερα, ενώ η αντιμετώπιση τους φαντάζει μακρινό όνειρο. Έτσι, φαίνεται να είναι δικαιολογημένη η διατροφική ανησυχία που διακατέχει την ανθρωπότητα και την έχει ωθήσει στην ευαισθητοποίηση της, γύρω από θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και εξασφάλισης υγιεινών τροφίμων, απαλλαγμένων από φυτοφάρμακα και τοξικές ουσίες. Το ενδιαφέρον αυτό για «καθαρά τρόφιμα», έχει φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη βιολογική γεωργία. H αύξηση στη ζήτηση βιολογικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει ως αποτέλεσμα ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής (βιολογικής γεωργίας) και τη δημιουργία ενός νέου και παράλληλα σημαντικού εμπορικού κυκλώματος. Η βιολογική γεωργία είναι πλέον ένα υπαρκτό, πρακτικά εφαρμόσιμο, θεσμικά κατοχυρωμένο, ελεγχόμενο και διαρκώς βελτιούμενο σύστημα παραγωγής. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφεί ο τρόπος καλλιέργειας και παραγωγής εσπεριδοειδών προερχόμενων από βιολογική καλλιέργεια, δίνοντας έμφαση στη βιολογική αντιμετώπιση των ασθενειών και των εχθρών αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιολογικά προϊόντα
Εσπεριδοειδή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.