Υλοποίηση εφαρμογής για εκμετάλλευση δημοσιευμένων δεδομένων στο Twitter με σκοπό την αναγνώριση και μέτρηση της επικινδυνότητας στο διαδίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Υλοποίηση εφαρμογής για εκμετάλλευση δημοσιευμένων δεδομένων στο Twitter με σκοπό την αναγνώριση και μέτρηση της επικινδυνότητας στο διαδίκτυο

Κορσαββίδης, Ανέστης

Η πτυχιακή αυτή εργασία στοχεύει στην υλοποίηση μιας εφαρμογής που θα ανακτά δημοσιεύσεις χρηστών από το Twitter (tweets) τις οποίες θα χρησιμοποιεί για να εκτελεί μια ανάλυση της επικινδυνίτητας που παρουσιάζεται στο Διαδίκτυο με βάση τα λεγόμενα των χρηστών του Twitter. Η εφαρμογή θα παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα να οπτικοποιεί τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών όπως είναι για παράδειγμα τα δισδιάστατα διαγράμματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ασφάλεια διαδικτύου
Κοινωνικά δίκτυα
Πληροφοριακά συστήματα - Μέτρα ασφαλείας
Εξόρυξη δεδομένων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.