Τεχνολογία και σχεδιασμός υδραυλικών ανελκυστήρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τεχνολογία και σχεδιασμός υδραυλικών ανελκυστήρων

Σεφέκτ, Αμέτ Χ.

Αρχικά, αναφέρονται ο τρόπος λειτουργίας και ανάρτησης του υδραυλικού ανελκυστήρα και περιγράφονται τα κύρια μέρη του και η διαδικασία αδειοδότησης της λειτουργίας του, βάση της Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008. Παρουσιάζονται (βάση του προτύπου Ε.Ν 81.2) τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει ο τεχνικός φάκελος και οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται τόσο πριν την θέση σε χρήση του ανελκυστήρα (αρχικός έλεγχος) όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του (περιοδικός έλεγχος). Τέλος, το παράρτημα αποτελείται από τη μελέτη και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την καταχώρηση υδραυλικού ανελκυστήρα έμμεσης ανάρτησης 8 ατόμων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανελκυστήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.