Αξιολόγηση 16 ελληνικών ποικιλιών μαλακού και σκληρού σιταριού υπό συνθήκες μηδενικών εισροών ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αξιολόγηση 16 ελληνικών ποικιλιών μαλακού και σκληρού σιταριού υπό συνθήκες μηδενικών εισροών ενέργειας

Μπόμπολης, Αντώνιος

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη δεκαέξι ελληνικών ποικιλιών μαλακού και σκληρού σιταριού, οι οποίες καλλιεργήθηκαν στον αγρό, κάτω από συνθήκες μηδενικών εισροών ενέργειας. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις 16 ποικιλίες μαλακού και σκληρού σίτου, με περιοριστικό παράγοντα τις εισροές στην καλλιέργεια. Στο αγρόκτημα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014 εγκαταστάθηκε πειραματικός αγρός. Το πειραματικό σχέδιο ήταν ένα σχέδιο τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων σε ελεύθερη διάταξη (RCB) με τέσσερις επαναλήψεις. Μετρήθηκαν η φυτρωτική ικανότητα, η απόδοση σε σπόρο και το βάρος χιλίων κόκκων και πάρθηκαν παρατηρήσεις για τις προσβολές από ασθένειες. Συγκρίθηκαν οι 16 ποικιλίες μαλακού και σκληρού σιταριού σιταριού και βρέθηκαν διαφορές μεταξύ τους ως προς την απόδοση και το βάρος χιλίων κόκκων. Οι συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν επέτρεψαν την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τις συγκεκριμένες ποικιλίες μαλακού και σκληρού σιταριού, και μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια δημιουργίας νέων παραγωγικών ποικιλιών που θα καλλιεργηθούν υπό συνθήκες μειωμένων εισροών.

Thesis
NonPeerReviewed

Σιτάρι - Ποικιλίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.