Μελέτη ουρών αναμονής διακριτού χρόνου και εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη ουρών αναμονής διακριτού χρόνου και εφαρμογές

Τένης, Χρήστος

Αυτή η μελέτη παρέχει μια επισκόπηση των κύριων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να μοντελοποιηθούν και να αναλυθούν οι επιδόσεις βασικών συστημάτων αναμονής. Αυτό περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές αλλά και μεθοδολογίες προσομοίωσης. Βασικές ορολογίες και συμβολισμοί των αλγορίθμων στα συστήματα αναμονής, καθώς και μαθηματικές αναλύσεις βασικών μοντέλων Markov, δίνονται στα πρώτα κεφάλαια. Συνεχίζεται η αναλυτική περιγραφή μοντέλων διακριτού χρόνου και ολοκληρώνεται η μελέτη με την ανάλυση και μοντελοποίηση ενός συστήματος αναμονής Geo/Geo/1 με προεκχωρητική προτεραιότητα. Οι αφίξεις, αλλά και οι αναχωρήσεις ακολουθούν διαδικασίες Bernoulli. Στο σύστημα εισέρχονται δύο ειδών πελάτες. Πελάτες χαμηλής προτεραιότητας και πελάτες υψηλής προτεραιότητας. Οι πελάτες υψηλής προτεραιότητας έχουν προεκχωρητική προτεραιότητα με βάση τους πελάτες χαμηλής προτεραιότητας. Αν ο συνολικός αριθμός των πελατών είναι ίδιος ή μεγαλύτερος από ένα κάτω όριο (k), η άφιξη πελατών χαμηλής προτεραιότητας αγνοούνται. Αναλύεται μια αναδρομική αριθμητική διαδικασία για να βρεθούν οι πιθανότητες σταθερής κατάστασης. Τέλος, η εφαρμογή της λύσης παρουσιάζεται σε ένα αριθμητικό παράδειγμα και αναλύεται η ευαισθησία στις αλλαγές των μέτρων απόδοσης των παραμέτρων του συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Στοχαστικά υποδείγματα
Μαθηματικά μοντέλα
Πιθανότητες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.