Σύγχρονα πρότυπα ποιότητας που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση πάσης φύσεως δικτύων υπολογιστών = Modern quality standards on the design and implementation of all types of computer networks

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σύγχρονα πρότυπα ποιότητας που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση πάσης φύσεως δικτύων υπολογιστών = Modern quality standards on the design and implementation of all types of computer networks

Μακρίδης, Λάζαρος
Τσιτσικλής, Πασχάλης

Η ραγδαία χρήση των υπολογιστών τα τελευταία χρόνια και η εξάπλωση του Διαδικτύου δημιούργησαν την ανάγκη δημιουργίας προτύπων και στα δίκτυα υπολογιστών. Τα δίκτυα υπολογιστών αποτελούνται από τουλάχιστον δύο τερματικούς κόμβους (π.χ. υπολογιστές) που συνδέονται ενσύρματα ή ασύρματα και επικοινωνούν, ανταλλάσουν δεδομένα και μοιράζονται υλικό και λογισμικό. Χωρίζονται σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με το υλικό, το λογισμικό και την αρχιτεκτονική που επιλέγουμε, δημιουργούμαι το δίκτυο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Πρότυπο είναι κάθε πρόσωπο, αντικείμενο ή ακόμα και ιδέα ή στάση ζωής που λαμβάνεται ως υπόδειγμα, ως μοντέλο προς μίμηση (ή και αποφυγή μερικές φορές), γιατί θεωρείται κάτι το ιδανικό και αποδεκτό σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό (http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Protypa.htm). Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί προτύπων ποιότητας, οι οποίοι δημιουργήθηκαν ώστε να καλύψουν το μεγάλο φάσμα αναγκών στα δίκτυα υπολογιστών. Στο φάσμα αυτό εμπεριέχονται τα εργαλεία για την δημιουργία ενός δικτύου· από το καλώδιο δικτύου μέχρι το λογισμικό για την διαχείριση δεδομένων. Η χρήση των προτύπων μας οδηγεί στην βελτιστοποίηση του δικτύου μας. Έτσι ο χρόνος εξυπηρέτησης μειώνεται και οι υπηρεσίες που προσφέρονται πολλαπλασιάζονται.

Thesis
NonPeerReviewed

Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.