Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης συναλλαγών δημοτικών βιβλιοθηκών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης συναλλαγών δημοτικών βιβλιοθηκών

Καλαϊτζής, Τριαντάφυλλος
Κωστόπουλος, Γεώργιος

Οι περισσότεροι δήμοι της χώρας μας, έχουν δημιουργήσει και λειτουργούν με τη μορφή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Βιβλιοθήκες. Ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας τους είναι πολύπλευρος. Προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους, ιδιαίτερα όσους δεν είναι κοντά στην πρωτεύουσα, να αποκτήσουν μια πρόσβαση στη γνώση, μέσω της λειτουργίας των αναγνωστηρίων τους. Επίσης με την ίδρυση των δανειστικών τμημάτων, δίνουν την ευκαιρία σε όλους, να πλησιάσουν τον κόσμο του βιβλίου. Τέλος, μαθαίνουν τα παιδιά να αγαπούν τα βιβλία με τη δημιουργία παιδικών βιβλιοθηκών και ειδικών προγραμμάτων απασχόλησής τους. Όμως, δε σταματούν εδώ, διοργανώνουν συνέδρια, διαλέξεις, διασώζουν την τοπική κληρονομιά και ιστορία κ.λ.π. Όπως είδαμε οι δραστηριότητες των δημοτικών βιβλιοθηκών είναι πολύπλευρες, αρκετές απαιτούν χρόνο και κόπο για την τήρηση – ενημέρωση αρχείων. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να βοηθήσουν τις δημοτικές βιβλιοθήκες προσφέροντάς τους λογισμικά διαχείρισης της λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να απελευθερώσουν το προσωπικό τους από χρονοβόρες επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Αυτοματισμός
Βιβλιοθήκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.