Προδιαγραφές υλικού σε UML. Μια πρώτη προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Προδιαγραφές υλικού σε UML. Μια πρώτη προσέγγιση

Κέσκου, Βασιλική
Γιοβανοπούλου, Γεωργία
Ντάφου, Ευαγγελία

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία UML διαγραμμάτων και η μετατροπή τους σε γλώσσα προγραμματισμού ADA και VHDL. Τα βήματα που ακολουθήσαμε για την υλοποίηση της εργασίας ήταν η κατανόηση και η μελέτη των προγραμμάτων WinA&D και GNAT και έπειτα της ADA και VHDL γλώσσας. Στη συνέχεια έγινε η δημιουργία προγραμμάτων και η μετατροπή τους σε ADA. Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν δεν ήταν δυνατή η λήψη αποτελεσμάτων VHDL. Ως μελλοντική ανάπτυξη της εργασίας προτείνεται η αναζήτηση και λήψη των αποτελεσμάτων VHDL καθώς και η δημιουργία νέων προγραμμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Μοντελοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.