Μελέτη κάλυψης και εγκατάστασης συστήματος ασύρματου δικτύου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη κάλυψης και εγκατάστασης συστήματος ασύρματου δικτύου

Κιοτέογλου, Στέφανος
Βαμβακάς, Κωνσταντίνος

Ο τομέας των ασύρματων επικοινωνιακών συστημάτων, αποτελεί σήμερα έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της βιομηχανίας των τηλεπικοινωνιών. Αν και έχει ιστορία μεγαλύτερη από έναν αιώνα, η ασύρματη μετάδοση έχει εφαρμοστεί ευρέως στον τομέα των επικοινωνιακών συστημάτων μόλις τα τελευταία 20 χρόνια. Τα ασύρματα επικοινωνιακά συστήματα, όπως τα κυψελικά(cellular), τα ασύρματα(cordless) και τα δορυφορικά τηλέφωνα, αλλά και τα ασύρματα τοπικά (WLAN) αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή ζωή της πλειοψηφίας των ανθρώπων. Ένα σημαντικό παράδειγμα της δυναμικής της αγοράς των ασυρμάτων επικοινωνιακών συστημάτων αποτελεί η εκτίμηση ότι στα προσεχή χρόνια το πλήθος των συνδρομητών των ασυρμάτων δικτύων θα υπερβεί το αντίστοιχο των ενσύρματων. Ο σκοπός του έργου μας είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία wi-fi HOT spots στον χώρο του ΤΕΙ Καστοριάς ώστε να επιτευχθεί η παροχή ασύρματης πρόσβασης σε όλους τους χρήστες του εσωτερικού ή και εξωτερικού χώρου του ΤΕΙ με στόχο την βελτίωση της εξυπηρέτησης των φοιτητών και καθηγητών μέσω της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τα μέλη της αρμόδιας ομάδας έργου, θα προβούν : • σε επιτόπιο έλεγχο των σημείων εγκατάστασης ασύρματων ζεύξεων, • επιτόπια μελέτη του ακριβούς τρόπου υλοποίησης των ασύρματων ζεύξεων με στόχο την όσο το δυνατόν ποιοτικότερη εγκατάσταση και ρύθμιση του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης • μελέτη της αρχιτεκτονικής του δικτύου (διευθυνσιοδότηση, δρομολόγηση κλπ) • σε επιτόπιο έλεγχο των σημείων εγκατάστασης του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού καθώς και του τρόπου εγκατάστασής του. • επιτόπια μελέτη του τρόπου εγκατάστασης της απαιτούμενης καλωδίωσης. Κατά τον έλεγχο θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις και δοκιμές, τα συμπεράσματα των οποίων θα ληφθούν υπόψη για την σύνταξη της παρούσας μελέτης εφαρμογής. Το Δίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε στο Β κτίριο του ΤΕΙ Καστοριάς θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με ασυρματικές συνδέσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Τηλεπικοινωνία
Διαδίκτυο (Internet)
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.