Προγραμματιστικά παραδείγματα=Programming paradigms

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Προγραμματιστικά παραδείγματα=Programming paradigms

Κούκος, Δημήτριος

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να ερμηνευθεί γενικά η έννοια του προγραμματισμού ως σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Αρχικά, αναλύεται το θεωρητικό μέρος της εργασίας όπου δίνονται οι ορισμοί του προγραμματισμού και μερικών γλωσσών αυτού. Στόχος είναι να καλυφθεί ο αναγνώστης και να αντιληφθεί τη βαθύτερη σημασία των εννοιών αυτών. Έπειτα, δίνεται έμφαση στις γλώσσες προγραμματισμού παραθέτοντας κάποια παραδείγματα προγραμματισμού για κάθε μία από τις γλώσσες αυτές. Η εξέλιξη της ζωής και οι ανάγκες που αυτή δημιουργεί στον τομέα των πληροφοριών καθιστά επιτακτική την υπάρξη τέτοιων εργαλείων όπως είναι των γλωσσών προγραμματισμού. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να τονίσει την σπουδαιότητα των εργαλείων αυτών και τη σημασία ύπαρξής τους. Τέλος, γίνεται προσπάθεια εξαγωγής σχετικών συμπερασμάτων ώστε να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της έννοιας του προγραμματισμού και των γλωσσών προγραμματισμού στο χώρο της πληροφορικής γενικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.