Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής στην πλατφόρμα Android

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής στην πλατφόρμα Android

Αλτίκης, Νικόλαος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής σε περιβάλλον Android. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει στο χρήστη να κάνει γνωστή τη γεωγραφική του θέση παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα κοινοποίησης κειμένου και αρχείων φωτογραφίας σχετικά με την τρέχουσα τοποθεσία. Πρόκειται για μια εφαρμογή που υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού Eclipse. Είναι συμβατή με συσκευές Android, το ανοιχτού κώδικα λειτουργικό σύστημα της Google, εκμεταλλευόμενη πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει (εύρεση γεωγραφικού στίγματος, επικοινωνία μέσω ασύρματων δικτύων, χρήση ενσωματωμένης φωτογραφικής μηχανής). Στο πρώτο κεφάλαιο γίνετε αναφορά για το αντικείμενο της εργασίας, τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής, τα χαρακτηριστικά της, καθώς και τις απαιτήσεις της. Στο δεύτερο κεφάλαιο κάνουμε αναφορά στα έξυπνα τηλέφωνα ή κοινός smartphones, στις δυνατότητες και τις βασικές τους λειτουργίες, τις τεχνολογίες που κάνουν χρήση, στα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούν, στην ιστορική εξέλιξη και στο υλικό τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης και αναλύουμε τον τρόπο λειτουργίας του GPS, την δομή και τα τμήματα που το αποτελούν. Αναφέρουμε επίσης το Ευρωπαϊκό σύστημα Galileo και τις υπηρεσίες με βάση τη θέση του χρήστη. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τους αισθητήρες των φωτογραφικών μηχανών, τους CCD και CMOS. Στο πέμπτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με το λειτουργικό σύστημα Android, τι είναι, ιστορική αναδρομή στις επιμέρους εκδόσεις του, τα χαρακτηριστικά του, ανάλυση της αρχιτεκτονικής του καθώς επίσης και με το Google Maps. Στο έκτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στα προγραμματιστικά εργαλεία της πλατφόρμας του Android, στις γλώσσες προγραμματισμού Java και XML, στα συστατικά στοιχεία μιας εφαρμογής και στο κύριο χαρακτηριστικό της εφαρμογής μας το Google Maps Android API v2. Στο έβδομο κεφάλαιο βρίσκουμε την υλοποίηση, που περιέχει την ανάλυση, την λήψη του κλειδιού, την εγκατάσταση βιβλιοθηκών, την εγκατάσταση εφαρμογών στην εικονική συσκευή καθώς επίσης την αρχιτεκτονική και κάποια στιγμιότυπα από την εφαρμογή μας AtlasPOI. Επιπρόσθετα υπάρχει και επεξήγηση κάποιων κομματιών του κώδικα της εφαρμογής. Στο όγδοο κεφάλαιο έχουμε συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις, τέλος ακολουθεί η βιβλιογραφία και το παράρτημα που περιλαμβάνει οδηγό εγκατάστασης των εργαλείων ανάπτυξης καθώς και όλο τον κώδικα της εφαρμογής.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Κινητή τηλεφωνία
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Κινητά συστήματα επικοινωνίας
Τηλεπικοινωνία
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.