Εγκατάσταση νέου αμπελώνα στην Πελοπόννησο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εγκατάσταση νέου αμπελώνα στην Πελοπόννησο

Γιαννοπούλου, Διονυσία

Η εργασία αναφέρει τις φροντίδες που χρειάζεται ένα αγροτεμάχιο πριν εγκατασταθεί ο αμπελώνας όπως και τις εδαφικές αναλύσεις που γίνονται στο έδαφος και είναι κατάλληλες για τον αμπελώνα. Στη συνέχεια αναλύει τις διαδικασίες όπου γίνονται στο χωράφι πριν την εγκατάσταση αλλά και τις διαδικασίες οι οποίες γίνονται κατά την εγκατάσταση των νέων φυτών. Αναφέρει και με φωτογραφικό υλικό τις οινοποιήσιμες ποικιλίες της αμπέλου όπου καλλιεργούνται στην Πελοπόννησο. Επίσης αναφορά γίνεται στους εχθρούς και τις ασθένειες της αμπέλου. Τέλος, δίνεται μια έμφαση στις εξελίξεις και τις προοπτικές που έχει η αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή της Πελοποννήσου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.