Η καλλιέργεια ελαιοδοτικών – ενεργειακών φυτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.Ηλίανθος, ελαιοκράμβη, σουσάμι.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η καλλιέργεια ελαιοδοτικών – ενεργειακών φυτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.Ηλίανθος, ελαιοκράμβη, σουσάμι.

Παπαδημητρίου, Γεώργιος

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μία αύξηση του ενδιαφέροντος των παραγωγών για την καλλιέργεια ελαιοδοτικών φυτών. Σε αυτό συντέλεσε και η ολοένα αυξανόμενη χρήση των συγκεκριμένων φυτών ως ενεργειακά για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων. Ο ηλίανθος και η ελαιοκράμβη αποτελούν δύο από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φυτά από τα οποία παράγεται βιοντίζελ, η χρήση του οποίου προωθείται μέσα από τις κοινοτικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειάς τους αφορά την ενεργειακή αξιοποίησή τους, ένα κομμάτι της γίνεται για την εξαγωγή του ελαίου τους και τη χρησιμοποίησή τους στη διατροφή και τη βιομηχανία. Το σουσάμι, αν και δεν είναι ενεργειακό φυτό, γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές εξαιτίας της εξαιρετικής ποιότητας ελαίου του, που είναι υψηλής θρεπτικής και διατροφικής αξίας. Το σησαμέλαιο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, φλαβονοειδή, βιταμίνες και άλλα πολύτιμα συστατικά για την υγεία του οργανισμού γι αυτό και τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η ζήτησή του. Η παραγωγή του όμως δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μεγάλη διότι κάποιες ιδιαιτερότητες στη διαδικασία της καλλιέργειάς του και οι πολλές απώλειες του σπόρου, αποθαρρύνουν τους επίδοξους καλλιεργητές του. Ωστόσο οι σύγχρονες ποικιλίες που δεν είναι διαρρηκτές επιτρέπουν λιγότερες απώλειες και μεγαλύτερη απόδοση. Η καλλιέργεια των παραπάνω ελαιοδοτικών φυτών στην χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξετάζεται στην παρούσα εργασία. Η ενασχόληση των παραγωγών της περιοχής με την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης και του σουσαμιού βρίσκεται στα πρώτα στάδιά της καθώς αποτελούν νέα φυτά για την περιοχή, ενώ η καλλιέργεια του ηλίανθου γίνονταν σε μικρό βαθμό και παλαιότερα, όμως σήμερα γίνεται με πιο εντατικούς ρυθμούς. Οι καλλιέργειες αυτές δείχνουν να έχουν προοπτική στην περιοχή και με την πάροδο των ετών οι καλλιεργητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την απαιτούμενη πείρα και τεχνογνωσία και να επιτύχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενεργειακές καλλιέργειες
Ηλίανθοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.