Βελτίωση καμπυλών του οργάνου Infratec 1241 για τον προσδιορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών σπόρων φασολιού και φακής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Βελτίωση καμπυλών του οργάνου Infratec 1241 για τον προσδιορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών σπόρων φασολιού και φακής

Μουρτίδης, Μάριος
Πιστολέλη, Αναστασία

Η παρούσα πτυχιακή διατριβή αποτελεί τμήμα μιας ερευνητικής προσπάθειας με στόχο την βελτίωση των καμπυλών του οργάνου μέτρησης φάσματος υπερύθρου για ανάλυση σπόρων INFRATEC 1241 του οίκου FOSS ANALYTICAL AB για τον προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών σπόρων φασολιού και φακής. Η έρευνα διεξήχθη στο Εργαστήριο Βοτανικής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα της Εταιρίας TESCO, Ελλάδα και τον τομέα ανάπτυξης προϊόντων της εταιρίας FOSS, Δανία. Είκοσι δύο δείγματα σπόρων ξηρού φασολιού (Phaseolus vulgaris L.), δεκατέσσερις ποικιλίες καθιστού φασολιού και οκτώ πληθυσμοί αναρριχώμενου φασολιού, και είκοσι πέντε δείγματα σπόρων φακής (Lens culinaris L.), τέσσερις ελληνικές ποικιλίες, δυο εμπορικά μίγματα, πέντε πληθυσμοί και δεκατέσσερις βελτιωμένες σειρές αναλύθηκαν για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας των σπόρων σε πρωτεΐνη και υγρασία με την βοήθεια του οργάνου ανάλυσης σπόρων INFRATEC 1241. Για την ανάλυση των παραπάνω δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα καμπύλη του οργάνου για την ανάλυση σπόρων μπιζελιού. Στην συνέχεια στα ίδια δείγματα έγινε προσδιορισμός υγρασίας με την μέθοδο του πυριαντηρίου και πρωτεϊνών με την μέθοδο KJELDAHL. Οι καμπύλες φάσματος της ανάλυσης των δειγμάτων φασολιού και φακής από το όργανο INFRATEC 1241 και τα αποτελέσματα από τον εργαστηριακό προσδιορισμό ποσοστού πρωτεΐνης και υγρασίας στάλθηκαν στο τεχνικό τμήμα της Εταιρίας FOSS στην Δανία για την βελτίωση του υπάρχοντος μοντέλου αλλά και την δημιουργία ενός νέου για την αποκλειστική ανάλυση σπόρων φακής. Τα νέα μοντέλα που δημιουργήθηκαν βελτίωσαν σημαντικά την δυνατότητα σωστού υπολογισμού της υγρασίας και του ποσοστού πρωτεϊνών σε σχέση με το παλαιότερο μοντέλο. Ειδικά για τον προσδιορισμό της υγρασίας η βελτίωση ήταν σημαντική και για το μοντέλο της φακής αλλά και του φασολιού. Για τον προσδιορισμό των πρωτεϊνών υπήρχε βελτίωση στο μοντέλο του φασολιού ενώ για τους σπόρους της φακής το μοντέλο είχε παρόμοια αποτελέσματα με το παλαιό μοντέλο και επισημάνθηκε η ανάγκη για την ενσωμάτωση περισσοτέρων μετρήσεων για περισσότερη βελτίωση. Συμπερασματικά η έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε οδήγησε στην δημιουργία δυο νέων μοντέλων προσδιορισμού ποσοστού υγρασίας και πρωτεϊνών για δείγματα σπόρων φασολιού και φακής για το όργανο INFRATEC 1241 με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση μεγάλου αριθμού δειγμάτων για ερευνητικούς και εμπορικούς σκοπούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Φασόλια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.