Εχθροί και ασθένειες της αμπέλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εχθροί και ασθένειες της αμπέλου

Καραστεργίου, Ελένη

Η παρούσα βιβλιογραφική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια παρουσίασης δεδομένων που αφορούν, αρχικά, τις ποικιλίες αμπελιού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, των ανατομικών, μορφολογικών και βιολογικών τους χαρακτηριστικών, καθώς και των εδαφικών και κλιματολογικών απαιτήσεών τους. Ακολούθως γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων ασθενειών της αμπέλου, οι οποίες ταξινομούνται σε μυκητολογικές, ιολογικές, προκαρυωτικές και μη μεταδοτικές ασθένειες. Επιπλέον, παρουσιάζονται εννιά από τους πιο σημαντικούς εχθρούς της αμπέλου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, οι επιπτώσεις που έχουν στην άμπελο, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους γίνεται η αντιμετώπισή τους. Η εν λόγω εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσία συμπερασμάτων σχετικά με την σημασία της αμπέλου στην ελληνική γεωργία και οικονομία και την ορθή αντιμετώπιση των ασθενειών και των εχθρών της αμπέλου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.