Πρόγραμμα υπολογισμού θερμικών απωλειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Πρόγραμμα υπολογισμού θερμικών απωλειών

Κοϊδης, Αλέξανδρος Ι.

Η εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού (με γλώσσα προγραμματισμού java) για τον υπολογισμό θερμικών φορτίων σε κτίρια σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 12831. Αρχικά, περιγράφεται και αναλύεται η μεθοδολογία υπολογισμού σύμφωνα με το πρότυπο και στην συνέχεια παρατίθενται εικόνες (screenshots) από το πρόγραμμα. Στη μέθοδο υπολογισμού θεωρείται ότι επικρατεί μόνιμη θερμική κατάσταση και συνεπώς όλα τα μεγέθη υπολογισμού παραμένουν σταθερά. Επίσης θεωρείται ότι η θερμοκρασία στις επιφάνειες των διαχωριστικών τοίχων που συνορεύουν με θερμαινόμενους χώρους, είναι η ίδια με αυτή της θερμοκρασίας του αέρα. Αναφέρονται οι λεπτομερείς υπολογισμοί απωλειών στην περίπτωση επαφής στοιχείων με μη θερμαινόμενους χώρους, ο αναλυτικός υπολογισμός της ροής θερμικών απωλειών διαμέσου δαπέδων ή τοίχων υπογείου που έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με το έδαφος, οι ειδικοί υπολογισμοί για τον αερισμό για κάθε περίπτωση (είτε χρησιμοποιείται σύστημα αερισμού, είτε όχι), οι υπολογισμοί αναθέρμανσης (λόγω διακοπών λειτουργίας) κ.α.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.