Επιδράσεις των αιθέριων ελαίων στη μεγάλη κοιλία και στην παραγωγικότητα των μηρυκαστικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επιδράσεις των αιθέριων ελαίων στη μεγάλη κοιλία και στην παραγωγικότητα των μηρυκαστικών

Δόλγηρα, Ιωάννα

Τα τελευταία χρόνια πλήθος ερευνητικών εργασιών μελετά τη δυνατότητα αξιοποίησης των αιθέριων ελαίων ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών στο σιτηρέσιο των μηρυκαστικών ζώων, με απώτερο σκοπό την βελτίωση της παραγωγικότητας τους, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των κτηνοτροφικών τους προϊόντων. Έχει διαπιστωθεί επαρκώς ότι ορισμένα ενεργά συστατικά των αιθέριων ελαίων ασκούν ευνοϊκές επιδράσεις στις ζυμωτικές διεργασίες της μεγάλης κοιλίας των μηρυκαστικών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των αποδόσεων τους, αλλά μένει ακόμη να προσδιοριστούν οι άριστες ποσότητες των ενεργών συστατικών των αιθέριων ελαίων που πρέπει να προστεθούν αλλά και το είδος του σιτηρεσίου στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τη μέγιστη ωφέλιμη δράση. Τα αιθέρια έλαια, σύμφωνα με in vitro κυρίως ερευνητικές εργασίες, είναι δυνατό να αναστείλουν τη δράση ορισμένων βακτηρίων στη μεγάλη κοιλία, που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή μεθανίου και συνεπώς να περιορίσουν τις ενεργειακές απώλειες των σιτηρεσίων. Οι διαπιστώσεις αυτές δεν επαληθεύονται επαρκώς από τον ελάχιστο αριθμό των in vivo αντίστοιχων ερευνητικών εργασιών. Η ανακολουθία αυτή πιθανά οφείλεται στους διαφορετικούς τύπους και στις διαφορετικές χορηγούμενες ποσότητες αιθέριων ελαίων ή των συστατικών τους που έχουν χρησιμοποιηθεί στις in vivo ερευνητικές εργασίες. Ένας σημαντικός αριθμός ενεργών συστατικών των αιθέριων ελαίων έχει ταυτοποιηθεί. Τα ενεργά αυτά συστατικά των αιθέριων ελαίων θα μπορούσαν να ασκήσουν διαφορετικό τρόπο και εύρος δράσης με την παρουσία τους στη μεγάλη κοιλία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μηρυκαστικά ζώα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.