Μελέτη του παραγωγικού δυναμικού 16 ελληνικών ποικιλιών μαλακού και σκληρού σιταριού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2016 (EL)
Μελέτη του παραγωγικού δυναμικού 16 ελληνικών ποικιλιών μαλακού και σκληρού σιταριού

Καρυοφύλλη, Μαρία

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η μελέτη 16 ποικιλιών μαλακού και σκληρού σιταριού. Στο αγρόκτημα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, την καλλιεργητική περίοδο 2014-2015 εγκαταστάθηκε πειραματικός αγρός. Το πειραματικό σχέδιο που ακολουθήθηκε ήταν των τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων σε ελεύθερη διάταξη (RCB) με τέσσερις επαναλήψεις. Μετρήθηκαν η φυτρωτική ικανότητα, καθώς επίσης και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών, το μήκος των στάχεων, ο αριθμός γόνιμων κόκκων ανά στάχυ και το μήκος του κόκκου. Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των ποικιλιών μαλακού και σκληρού σιταριού ως προς τα χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν. Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν προέκυψαν σημαντικά στοιχεία τα οποία δίνουν μια σαφή εικόνα για την καλλιέργεια αυτών των ποικιλιών, και μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των βελτιωτών, στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν νέες παραγωγικές ποικιλίες που θα καλλιεργηθούν σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος .

Thesis
NonPeerReviewed

Σιτάρι - Ποικιλίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.