Κατασκευή προγράμματος δημιουργίας φωτορεαλιστικών γραφικών με C++

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κατασκευή προγράμματος δημιουργίας φωτορεαλιστικών γραφικών με C++

Θεοδωρίδου, Ευθυμία

Η παρούσα πτυχιακή αναφέρεται στην τεχνική της ακτινανίχνευσης. Η ακτινανίχνευση είναι μια μέθοδος δημιουργίας ρεαλιστικής εικόνας. Τα γραφικά υπολογιστών, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την συγκεκριμένη μέθοδο για την απόδοση μιας φυσικής σκηνής σε ψηφιακή μορφή. Η ακτινανίχνευση είναι μια προσομοίωση της συμπεριφοράς του φωτός που πέφτει πάνω στις επιφάνειες διάφορων αντικειμένων. Ανάλογα λοιπόν με τις ιδιότητες της ακτίνας του φωτός και τις ιδιότητες της επιφάνειας της οποίας εφάπτεται, η ακτίνα συνεχίζει σε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι μέχρι να απορροφηθεί από κάποιο αντικείμενο ή να βγει εκτός του οπτικού μας πεδίου. Όπως είναι λογικό, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να προσομοιωθεί ακριβώς στον ψηφιακό κόσμο, γιατί ο αριθμός των ακτινών που βγάζει κάθε πηγή είναι τεράστιος. Έτσι στον ψηφιακό κόσμο χρησιμοποιούμε την προς τα πίσω ακτινανίχνευση στην οποία, ξεκινάμε να ανιχνεύουμε μια ακτίνα από την κάμερα όπου έχει καταλήξει, οπότε είναι και σημαντική για το αποτέλεσμα της εικόνας, και ψάχνουμε να βρούμε με ποια αντικείμενα έρχεται σε επαφή μέχρι την πηγή φωτός. Στον ψηφιακό κόσμο, οι ακτίνες λειτουργούν ως διανύσματα και κάθε αντικείμενο αντιπροσωπεύεται από έναν πίνακα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό ένας προγραμματιστής που ασχολείται με τα γραφικά υπολογιστών να γνωρίζει γραμμική άλγεβρα και γεωμετρία. Με την χρήση των μαθηματικών και της φυσικής, γίνεται η δημιουργία όλων των αντικειμένων και όλων των λειτουργιών της ακτινανίχνευσης. Χρησιμοποιώντας την δειγματοληψία και την ακτινανίχνευση, μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα μιας ρεαλιστικής εικόνας, και με την χρήση οπτικών εφέ, όπως είναι οι σκιές, οι αντανακλάσεις, το βάθος και πολλά άλλα, μπορούμε να κάνουμε την εικόνα ρεαλιστική. Στον αλγόριθμο αυτής της πτυχιακής, που επεξηγείται αναλυτικά η λειτουργία του και η υλοποίηση του, παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγμα μιας εικόνας, μέσω του Microsoft Visual Studio με εντολές του OpenGL για την εμφάνιση της, που περιλαμβάνει μια σφαίρα, ένα επίπεδο, μια πηγή φωτός και τα κατάλληλα εφέ, ώστε να δείξουμε τις δυνατότητες που έχει η χρήση της ακτινανίχνευσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Γραφικά - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.