Πλατφόρμα - ολοκληρωμένο διαδικτυακό περιβάλλον υποστήριξης - λειτουργίας σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Πλατφόρμα - ολοκληρωμένο διαδικτυακό περιβάλλον υποστήριξης - λειτουργίας σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού

Λεκμπέλλο, Δημήτριος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει όλα τα βιβλιογραφικά δεδομένα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική εκπαίδευση αλλά και με τις ηλεκτρονικές – διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης και διαχείρισης των μαθημάτων που χρησιμοποιούνται πλέον από αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα, στην προσπάθεια τους για εκσυγχρονισμό της διαδικασίας της μάθησης. Η εκπαιδευτική τεχνολογία και η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να συμβεί μέσα ή έξω από την τάξη. Μπορεί να είναι ασύγχρονη εκπαίδευση ή μπορεί να σύγχρονη μάθηση καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτικό. Είναι κατάλληλη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σε συνδυασμό με την πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, γεγονός που ονομάζεται ανάμικτη μάθηση. Ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης (VLE), ή πλατφόρμα εκμάθησης, είναι μια ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό σύστημα εκπαιδευτικής τεχνολογίας (που ονομάζεται επίσης e-learning) που βασίζεται στο διαδίκτυο, όπου συγχωνεύονται μοντέλα συμβατικής εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο με την παροχή ισοδύναμης εικονικής πρόσβασης σε μαθήματα, ταξικό περιεχόμενο, εξετάσεις, εργασίες, βαθμούς, αξιολογήσεις κ.λπ. Απώτερος σκοπός ωστόσο είναι με την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής επισκόπησης, να χρησιμοποιηθούν όλα τα στοχεία ως γνώση για την κατασκευή μιας πλατφόρμας εκμάθησης αλλά και διαχείρισης μαθημάτων και πελατειακών σχέσεων για ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορική - Τεχνολογία
Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Τηλεκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-12


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.