Συγκριτική παρουσίαση του Γ΄ ΚΠΣ με το Δ΄: η περίπτωση της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Συγκριτική παρουσίαση του Γ΄ ΚΠΣ με το Δ΄: η περίπτωση της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

Γεωργίου, Αθηνά

Η συγγραφή της παρούσας εργασίας αποσκοπεί στο να συμβάλει στην κατανόηση και αξιοποίηση των ΠΕΠ και θεσμών της Ε.Ε. από τους πολίτες των Περιφερειών και της ελληνικής υπαίθρου. Ο αγροτικός τομέας και οι περιφέρειες είναι δυο σημαντικότεροι χώροι ζήτησης και χρήσης των κοινοτικών πόρων της Ε.Ε. •Στο πρώτο μέρος, το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει το περιφερειακό πρόβλημα (αίτια, σκοποί) στην Ελλάδα •Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τους στόχους της Ε.Ε. για την περιφερειακή ανάπτυξη. •Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις δυνατότητες των ελληνικών περιφερειών στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. •Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται οι σημαντικότερες δράσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, τα προγράμματα των αντίστοιχων υπουργείων, το ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας, το ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα και τέλος μια επιφανειακή και συνοπτική σύγκριση του Γ΄ΚΠΣ με το ΕΣΠΑ. Συμπερασματικά λοιπόν, τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα θα συνεχίζουν να διατηρούν τον χαρακτήρα τους και να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε τρόπο που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των πολιτών της υπαίθρου και των περιφερειών της. Ελπίζουμε πως δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, απεναντίας θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτονομία πιθανότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.