Παροχή ποιότητας υπηρεσίας και κατανομή πόρων σε multi-hop δίκτυα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παροχή ποιότητας υπηρεσίας και κατανομή πόρων σε multi-hop δίκτυα

Σαμουργκανίδου, Ελλάδα

Τα ασύρματα δίκτυα πολλαπλών βημάτων είναι μια απο τις υποσχόμενες τεχνολογίες για την παροχή δικτυακών υπηρεσιών. Ειδικό ενδιαφέρον των δικτύων αυτών παρουσιάζουν τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων λόγω του μεγάλου πεδίου εφαρμογής τους. Στόχος της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της επίδοσης των ασύρματων δικτύων αισθητήρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αισθητήρες
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-12


cc_by_nc_sa*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.