Συγκριτική παρουσίαση του Γ΄ ΚΠΣ με το Δ΄: η περίπτωση της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Συγκριτική παρουσίαση του Γ΄ ΚΠΣ με το Δ΄: η περίπτωση της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

Γεωργίου, Αθηνά

Η συγγραφή της παρούσας εργασίας αποσκοπεί στο να συμβάλει στην κατανόηση και αξιοποίηση των ΠΕΠ και θεσμών της Ε.Ε. από τους πολίτες των Περιφερειών και της ελληνικής υπαίθρου. Ο αγροτικός τομέας και οι περιφέρειες είναι δυο σημαντικότεροι χώροι ζήτησης και χρήσης των κοινοτικών πόρων της Ε.Ε. •Στο πρώτο μέρος, το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει το περιφερειακό πρόβλημα (αίτια, σκοποί) στην Ελλάδα •Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τους στόχους της Ε.Ε. για την περιφερειακή ανάπτυξη. •Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις δυνατότητες των ελληνικών περιφερειών στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. •Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται οι σημαντικότερες δράσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, τα προγράμματα των αντίστοιχων υπουργείων, το ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας, το ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα και τέλος μια επιφανειακή και συνοπτική σύγκριση του Γ΄ΚΠΣ με το ΕΣΠΑ. Συμπερασματικά λοιπόν, τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα θα συνεχίζουν να διατηρούν τον χαρακτήρα τους και να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε τρόπο που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των πολιτών της υπαίθρου και των περιφερειών της. Ελπίζουμε πως δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, απεναντίας θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτονομία πιθανότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)