Αρχή λειτουργίας και μηχανολογικός εξοπλισμός βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Πρέβεζας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αρχή λειτουργίας και μηχανολογικός εξοπλισμός βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Πρέβεζας

Τσενικλόγλου, Χρήστος Β.

Ο κύριος σκοπός του σταθμού βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων είναι η απομάκρυνση των βλαβερών συστατικών που περιέχουν τα αστικά απόβλητα, ώστε αυτά να διατεθούν ακίνδυνα στο περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει τρείς διεργασίες πρωτοβάθμια επεξεργασία όπου από τα λύματα απομακρύνονται στερεά απόβλητα, άμμος, λίπη κτλ. Δευτεροβάθμια επεξεργασία η διεργασία όπου τα λύματα μετατρέπονται σε καθαρό νερό με την χρήση βιομάζας. Στάδια επεξεργασίας αερισμός, ανακυκλοφορία ενεργού ιλύος, απομάκρυνση λυματολάσπης , δευτεροβάθμια καθίζηση. Τριτοβάθμια επεξεργασία απολύμανση του καθαρού νερού ώστε να είναι κατάλληλο για άρδευση και ύδρευση. Σιάδια επεξεργασίας απονιτροποίηση, βιολογική και χημική απομάκρυνση φωσφόρου, διάλυση, Χημική Οξείδωση–Απολύμανση, Επεξεργασία ιλύος. Ο έλεγχος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γίνεται μέσω SCADA από το ΚΕΛ.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Ηλεκτρολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.