Ενεργειακή αποτύπωση της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης προσανατολισμένες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ενεργειακή αποτύπωση της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης προσανατολισμένες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Καντρής, Κωνσταντίνος Λ.

Τα στοιχεία και οι μετρήσεις που συλλέχθηκαν, μετά από την απαραίτητη επεξεργασία, εισήχθησαν στο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και προέκυψε η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία Γ (ενεργειακά μη αποδοτικό) με συνολική κατανάλωση 116,8 kWh/m2, από την οποία οι 77,4 kWh/m2 οφείλονται στο φωτισμό, οι 34,2 kWh/m2 για την κάλυψη των θερμικών αναγκών και οι 5,2 kWh/m2 για την ψύξη του κτιρίου. Το αντίστοιχο κτίριο αναφοράς καταναλώνει 113,2 kWh/m2, από τις οποίες οι 102,8 kWh/m2 σε φωτισμό, οι 7,2 kWh/m2 σε θέρμανση και οι 3,2 kWh/m2 σε ψύξη. Η κατανάλωση του κτιρίου που οφείλεται σε φωτισμό είναι μικρότερη από την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς, επειδή σε πολλές λάμπες έχει σκοπίμως διακοπεί η τροφοδοσία για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον η διαχείριση ανάμματος και σβησίματος γίνεται από αρμόδιο προσωπικό μέσω των πινάκων φωτισμού. Προβλέπεται η τοποθέτηση χρονοδιακοπτών σε πίνακες για τον αυτόματο έλεγχο φωτισμού χώρων στο προσεχές μέλλον. Κατά συνέπεια υπάρχουν πολλά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο στο φωτισμό, όσο και στην κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών φορτίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενεργειακή πολιτική
Αρχιτεκτονική - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.