Εγκατάσταση και λειτουργία ανεμογεννητριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εγκατάσταση και λειτουργία ανεμογεννητριών

Λεονάρδος, Δημήτριος Α.

Γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), τον ορισμό αυτών βάσει της νομοθεσίας και την κατάστασή τους στην Ελλάδα. Επίσης, γίνεται αναφορά στον άνεμο και παρουσιάζεται συνοπτικά, ο υπολογισμός συχνοτήτων κατανομής ταχυτήτων του ανέμου που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Καταγράφονται οι κατηγορίες των αιολικών συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, πραγματοποιείται σύντομη αναφορά στον προγραμματισμό λειτουργίας του σταθμού, καθώς και στη συντήρηση του αιολικού πάρκου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.