Έλεγχος υδροπονικού συστήματος NFT με χρήση επεξεργαστή Arduino Mega σε σειριακή επικοινωνία με ηλεκτρονικό υπολογιστή και προγράμματος σε Visual Basic

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Έλεγχος υδροπονικού συστήματος NFT με χρήση επεξεργαστή Arduino Mega σε σειριακή επικοινωνία με ηλεκτρονικό υπολογιστή και προγράμματος σε Visual Basic

Παπαδόπουλος, Αντώνης Ι.

Χρησιμοποιήθηκε ο επεξεργαστής Arduino mega, ο οποίος μετρά τις φυσικές παραμέτρους (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, υγρασία, PH κλπ.) σε υδροπονικό σύστημα NFT (Nutrient Film Technique), τις διορθώνει και αποστέλλει τις μετρήσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μέσω προγράμματος σε Visual Basic παρουσιάζει τις αποσταλμένες μετρήσεις, αποστέλλει δικιές του διαταγές στο Arduino ελέγχοντας διάφορα relays. Τέλος, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούμε να αλλάξουμε τις επιθυμητές παραμέτρους του θρεπτικού διαλύματος (PH, αγωγιμότητα)

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.