Εφαρμογή συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε δίκτυο με την εφαρμογή net-metering: μελέτη περίπτωσης ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εφαρμογή συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε δίκτυο με την εφαρμογή net-metering: μελέτη περίπτωσης ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Δόκαλος, Σταύρος Λ.

Αρχικά παρουσιάζονται ο ορισμός, οι βασικές έννοιες της ενέργειας και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εντοπίζοντας τις ιδιότητες της ηλιακής ενέργειας, καθώς επίσης και τις βασικές λειτουργίες των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Παρουσιάζεται η ανάλυση του κλάδου των φωτοβολταϊκών σε Ελλάδα και Ευρώπη, η εφαρμογή του net-metering στην Ελλάδα και το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο. Συμπερασματικά η τεχνολογία του net metering αποτελεί την βέλτιστη λύση αναφορικά με την παραγωγή, διαχείριση και την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας του ιδρύματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια
Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.