Η διεθνής αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG (Liquefied Natural Gas) και η διαμετακόμιση του από ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η διεθνής αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG (Liquefied Natural Gas) και η διαμετακόμιση του από ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες

Islami, Ijon

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ανάλυση της διεθνούς αγοράς του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG (Liquefied Natural Gas) και του ρόλου της ελληνικής ναυτιλίας στην διαμετακόμιση του. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται χρήσιμα στοιχεία για τον κλάδο της ναυτιλίας στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση του τύπου του πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου αερίου καθώς και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του φορτίου. Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάζεται ο κλάδος της θαλάσσιας μεταφοράς υγροποιημένου αερίου διεθνώς. Στο τέταρτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται ανάλυση του κλάδου των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των LNG καθώς και την παγκόσμια συμβολή τους στην διαμετακόμιση των υγροποιημένων αερίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Θαλάσσιες μεταφορές
Ναυτιλία
Φυσικό αέριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.