Μελέτη σκοπιμότητας αναπτυξιακού σχεδίου παραγωγικής και ερευνητικής φάρμας γουνοφόρων ζώων αναπαραγωγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη σκοπιμότητας αναπτυξιακού σχεδίου παραγωγικής και ερευνητικής φάρμας γουνοφόρων ζώων αναπαραγωγής

Μπαμπούλη, Χρυσαυγή

Το αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο θα αναφερθούμε αφορά την υπό ίδρυση και λειτουργία της εταιρίας με την επωνυμία “ παραγωγική και ερευνητική φάρμα γουνοφόρων ζώων αναπαραγωγής ”. Τα κύρια αντικείμενα του ως άνω σχεδίου ανάπτυξης τα οποία θα μας απασχολήσουν είναι τα παρακάτω:  Η ίδρυση της εταιρείας και η συμμετοχή σε αυτήν των επιχειρηματικών φορέων Νομικών ή Φυσικών προσώπων.  Η υλοποίηση των επενδύσεων οι οποίες αφορούν το σύνολο των προβλεπόμενων υποδομών του επενδυτικού σχεδίου.  Και τέλος το κόστος λειτουργίας της εταιρείας κατά τη πρώτη τριετία μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Γούνα
Επενδύσεις
Γουνοφόρα ζώα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.